Vairavimo mokykla | Darbo tvarkos taisyklės
15830
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15830,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
Darbo tvarkos taisyklės
I. Veikla ir tikslai

 

1. Vairavimo mokykla veikia kaip savarankiška mokymo įstaiga rengianti A, B, BE kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą.
2. Vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai suteikia būtiną kiekį žinių saugiai ir atsakingai vairuoti kelyje.
3. Mokymo metu atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo individualumą, ugdyti atsakomybės jausmą ir pasitikėjimą savimi.

 

II. Mokiniai ir priėmimo tvarka

 

1. Asmuo, norintis mokytis pateikia asmens dokumentą ir medicininę vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymą.
2. Sumoka už mokslą pradinį įnašą, likusią pinigų dalį iki mokslo pabaigos pagal mokymo sutarties sąlygas.
3. Besimokančiajam, neišlaikiusiam B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo kvalifikacinių egzaminų, pašalintam iš užsiėmimų mokyklos vadovo įsakymu už grubius drausmės pažeidimus, užsiėmimų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, įmokėti pinigai negrąžinami.
4. Kiekvieno besimokančio, išklausiusio teorijos kursą ir praktinio vairavimo mokymo programą, išlaikiusio mokyklinius egzaminus duomenys perduodamos VĮ Regitra per 1 darbo dieną.

 

III. Atsakomybė

 

1. Užsiėmimų metu vykdyti dėstytojų ir vairavimo instruktorių nurodymus.
2. Stengtis kuo geriau įsisavinti užsiėmimų metu dėstomą medžiagą.
3. Apie neatvykimą į užsiėmimus dėl pateisinamos priežasties, pranešti dėstytojui arba vairavimo instruktoriui.
4. Už nuostolius, padarytus transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonei dėl besimokančiojo kaltės, atlygina kaltininkas pagal jam pateiktą sąskaitą.
5. Mokyklos vadovas atsako už vairuotojų mokymo įstaigos veiklą ir jos rezultatus.
6. Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka gali skiriamos drausminės nuobaudos.

“Jūsų kelias į vairavimo sėkmę.”